Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Proje Yürütücüsü: Feyza Çorapçı 

Ortak Yürütücüler: Nebi Sümer (Sabancı Üniversitesi), Kezban Çelik (TED Üniversitesi), Zeynep Cemalcılar (Koç Üniversitesi)

Proje Araştırmacıları: Melis Yavuz Müren (MEF Üniversitesi), Umut Beşpınar (ODTÜ), Serra Müderrisoğlu (Boğaziçi Üniversitesi), Fatoş Gökşen (Koç Üniversitesi)

Çocuk yetiştirmeye ilişkin hedef ve değerler ile ana-babalık uygulamalarının sosyokültürel, psikolojik ve demografik şartlardan nasıl etkilendiğini ve çocuk gelişimini nasıl etkilediğini disiplinler arası bir yaklaşımla araştırdığımız projemiz TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Programı (1003) tarafından desteklenmektedir.

Olumlu bir aile ortamı bireylerin sağlıklı psikolojik gelişiminde öncelikli bir yere sahiptir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutum ve davranışları, aile ortamının niteliğini belirleyen en önemli unsurlar arasındadır. Bu projenin amacı, çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarını Türkiye genelini temsil edecek şekilde ve farklı gelişim dönemlerini (0-2 yaş; 3-6 yaş; 12-18 yaş; 18-24 yaş) göz önüne alarak incelemektir.

Projemiz kapsamında, annelerin yanı sıra, çocuk gelişimi için önemli etkileri olan babaların da çocuk yetiştirmedeki rolünü araştırmaktayız. Ayrıca, kuşaklar arası farklılıkları daha iyi anlamak amacıyla büyükanne ve büyükbabalar ile görüşmeler yaparak kuşaklar arasında hangi değerlerin aktarıldığını ve hangi değerlerin değişmeye yüz tuttuğunu inceliyoruz. Projemizde, anne ve babaların çocuklarında görmek istedikleri özellikler ile çocuk yetiştirmeye ilişkin inanışlarının ebeveynlik davranışlarını nasıl etkileyebileceği ve çocuklarının gelişimi üzerinde ne gibi sonuçlar yaratabileceği, aile ve ev ortamında hangi özelliklerin ebeveynlerin sıcaklık ve kontrol içeren davranışlarını etkileyebileceği gibi soruları ele almaktayız. Araştırmamızda çocuklar ve ergenlerin bireysel farklılıklarını, aile yapılarını ve anne-babalarının kişilik özelliklerini de dikkate alınarak bu konuları incelemekteyiz. 

Bu proje, hem yüz yüze görüşmeler içeren nitel yöntemlerle hem de anket uygulaması içeren nicel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.