Çocuk ve Yetişkinlerde Hayal Gücü

Erken Çocukluk Gelişimi

Proje Yürütücüsü: Deniz Tahiroğlu

Bu projede farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve yetişkinlerin hayal gücü kullanımları araştırılmaktadır. Hayal gücü kullanımının çocukluktan itibaren gelişimi ve ilişkili olduğu değişkenler incelenerek, çalışmanın sonuçlarının hayal gücü gelişiminin evrensel ve kültüre özgü özelliklerine ışık tutması amaçlanmaktadır.  Bu proje kapsamında çocukların hayali arkadaş ve hayali dünya yaratmaları, hayal gücüne dayalı oyun kurmaları ve yetişkinlikteki hayal gücü kullanımını gerektiren davranışlarda bulunma sıklıkları incelenmektedir. Proje Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenmektedir.