Laboratuvarımız Hakkında

Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarında yürüttüğümüz projelerimizde çocukların bilişsel ve sosyo-duygusal becerileri ile bu becerilen gelişiminde rol oynayan çocuk yetiştirme tutumlarını inceliyoruz. Çalışmalarımızda, ebeveyn uygulamalarının kültür, sosyoekonomik düzey ile kuşaklararası farklılıklardan nasıl etkilendiği gibi araştırma sorularını da ele alıyoruz. 

Çalışmalarımızın ikinci odağında risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik psiko-sosyal uygulama araştırmaları bulunmaktadır. 

Tüm projelerimiz TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler birimi gibi kuruluşlar tarafından fonlanmaktadır.